Các yếu tố phản ánh sự phát triển của thị trường BĐS tại Việt Nam

Bài học từ năm 2007, khi mà hầu hết các công ty (kể cả trong nước và nước ngoài, các công chuyên và không chuyên) đều tham gia thì Thị trường

Sự gia tăng số lượng giao dịch

Khi mà số lượng các vụ mua bán và cho thuê Bất động sản tăng lên hàng năm (theo thời gian). Thì điều này thường phản ánh sự phát triển đi lên của Thị trường Bất động sản.

Sự phát triển của các chủ thể tham gia

Các chủ thể tham gia Thị trường Bất động sản thường bao gồm cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, nhà nước. Khi mà càng ngày càng có nhiều đối tượng tham gia (và số lượng người tham gia tăng lên) thì điều này cũng phản ánh sự phát triển tốt của Thị trường Bất động sản.

Bài học từ năm 2007, khi mà hầu hết các công ty (kể cả trong nước và nước ngoài, các công chuyên và không chuyên) đều tham gia thì Thị trường Bất động sản đã có sự phát triển vượt bậc và tạo nên cơn sốt Bất động sản cuối năm đó.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *