Đặc điểm của giá bất động sản và những giá trị của nó

Vì vậy hay có hiện tượng Thị trường Bất động sản đóng băng một thời gian (giá cả không mấy biến động và giao dịch khá trầm lắng). Nhưng sau đó lại

Chịu tác động từ các yếu tố đầu tư khác

Một công viên được đầu tư xây dựng sẽ làm tăng giá trị của các Bất động sản gần đó. Còn 1 nhà máy gây ô nhiễm được xây dựng sẽ làm giảm giá trị của nó.

Tăng kiểu bậc thang

Thị trường Bất động sản là thị trường tăng trưởng kiểu bậc thang, tức là nó không lên đều đều mà nhảy từng bậc một. Vì vậy hay có hiện tượng Thị trường Bất động sản đóng băng một thời gian (giá cả không mấy biến động và giao dịch khá trầm lắng). Nhưng sau đó lại đột ngột sốt mạnh.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *